Blogs about Leadership

Friday, December 05, 2014
Armin Xia's Blog
Klyftan mellan män och kvinnor i företagens värld är inget nytt. I många branscher, män fortfarande tjäna mer pengar, ockupera mer ledande positioner och avancera snabbare än kvinnor gör. Det växande antalet kvinnliga chefer, särskilt i Fortune 500-företag, är ett lovande tecken, är löneskillnaden fortfarande påverkar kvinnors karriärmöjligheter på ett betydande sätt. 
Tuesday, June 18, 2013 • Washington, DC 20011